معنی و ترجمه کلمه غزال به انگلیسی غزال یعنی چه

غزال

gazelle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها