معنی و ترجمه کلمه غزال آفریقایى به انگلیسی غزال آفریقایى یعنی چه

غزال آفریقایى

springbok

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها