معنی و ترجمه کلمه غلیظ به انگلیسی غلیظ یعنی چه

غلیظ

caliginous
dense
fulsome
heavy
massy
slab
thick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها