معنی و ترجمه کلمه فجیح به انگلیسی فجیح یعنی چه

فجیح

heinous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها