معنی و ترجمه کلمه exchange به فارسی exchange یعنی چه

exchange


معاوضه کردن ،معاوضه و مبادله پول ،رد کردن چوب امدادى به يار،تهاتر،تعويض ،تبديل ارز،فروشگاه پادگان ،مبادله پول ،معاوضه ،تبادل ،ردوبدل ارز،اسعار،جاى معاملات ارزى و سهامى ،بورس ،صرافخانه ،صرافى ،مبادله کردن ،عوض کردن ،تسعير يافتن ،رد و بدل کننده
ع لوم مهندسى : مرکز مبادله
معمارى : صرافى
قانون ـ فقه : معاوضه ،ارز
روانشناسى : مبادله
بازرگانى : مبادله پول ،معاوضه
ورزش : تفاوت
علوم نظامى : معاوضه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها