معنی و ترجمه کلمه economic potential به فارسی economic potential یعنی چه

economic potential


قدرت اقتصادى
علوم نظامى : نيروى اقتصادى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها