معنی و ترجمه کلمه فدرال به انگلیسی فدرال یعنی چه

فدرال

federal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها