معنی و ترجمه کلمه فدرالیسم به انگلیسی فدرالیسم یعنی چه

فدرالیسم

federalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها