معنی و ترجمه کلمه فدرال شدن یا کردن به انگلیسی فدرال شدن یا کردن یعنی چه

فدرال شدن یا کردن

federalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها