معنی و ترجمه کلمه تصفیه حساب کردن به انگلیسی تصفیه حساب کردن یعنی چه

تصفیه حساب کردن

settle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها