معنی و ترجمه کلمه convert به فارسی convert یعنی چه

convert


مقلوب کردن ،پاسکارى سريع ،امتياز گرفتن ،بازى در پست غير تخصصى ،پنالتى موفق گل با پرتاب ازاد،تبديل کردن ،برگرداندن ،وارونه کردن ،معکوس کردن ،بکيش ديگرى اوردن ،تازه کيش
علوم مهندسى : تازه کردن
کامپيوتر : تبديل کردن
عمران : معکوس
قانون ـ فقه : تسعير کردن
روانشناسى : نوکيش
ورزش : انداختن تمام ميله هاى باقيمانده بولينگ
علوم هوايى : تبديل
علوم نظامى : عوض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها