معنی و ترجمه کلمه value for money به فارسی value for money یعنی چه

value for money


قدرت خريد پول
بازرگانى : ارزش پول


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها