معنی و ترجمه کلمه absorbent cotton به فارسی absorbent cotton یعنی چه

absorbent cotton


پنبه هيدروفيل
شيمى : پنبه هيدروفيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها