معنی و ترجمه کلمه a pair of shears به فارسی a pair of shears یعنی چه

a pair of shears


قيچى بزرگ ،قيچى پشم چينى ،قيچى باغبانى ،قيچى فلزبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها