معنی و ترجمه کلمه earnest money به فارسی earnest money یعنی چه

earnest money


پيش پرداخت ،بيعانه ،پيش بها
عمران : ضمانتنامه شرکت در مناقصه
قانون ـ فقه : بيعانه ،پيش پرداخت
بازرگانى : بيعانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها