معنی و ترجمه کلمه فراز و نشیب زندگى به انگلیسی فراز و نشیب زندگى یعنی چه

فراز و نشیب زندگى

vicissitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها