معنی و ترجمه کلمه تداخل کننده به انگلیسی تداخل کننده یعنی چه

تداخل کننده

intercurrent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها