معنی و ترجمه کلمه beggary به فارسی beggary یعنی چه

beggary


گدايى ،محل سکونت گدايان ،گداخانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها