معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر میزبان به انگلیسی کامپیوتر میزبان یعنی چه

کامپیوتر میزبان

host computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها