معنی و ترجمه کلمه فراگذارى به انگلیسی فراگذارى یعنی چه

فراگذارى

transposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها