معنی و ترجمه کلمه swag به فارسی swag یعنی چه

swag


کالاى دزديده شده ،تاب خوردن تلوتلو خوردن ،بنوسان دراوردن ،تاب دادن ،غارت ،گودال ،استخر،کوله پشتى
قانون ـ فقه : مال مسروق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها