معنی و ترجمه کلمه annual food plan به فارسی annual food plan یعنی چه

annual food plan


علوم نظامى : برنامه غذايى ساليانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها