معنی و ترجمه کلمه all به فارسی all یعنی چه

all


مساوى( پينگ پنگ)، : )adj.& adv.& n.(همه ،تمام ،کليه ،جميع ،هرگونه ،همگى ،همه چيز،داروندار،يکسره ،تماما،بسيار، : )pref.(بمعنى( غير )و( ديگر)
ورزش : مساوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها