معنی و ترجمه کلمه آویزشى به انگلیسی آویزشى یعنی چه

آویزشى

suspensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها