معنی و ترجمه کلمه آب را به صورت فواره بیرون دادن به انگلیسی آب را به صورت فواره بیرون دادن یعنی چه

آب را به صورت فواره بیرون دادن

squirt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها