معنی و ترجمه کلمه overhaul به فارسی overhaul یعنی چه

overhaul


اوراق کردن کامل ،اوراق کردن ،(براى تعمير )پياده کردن ،پياده کردن و دوباره سوار کردن ،سراسر بازديد کردن ،پياده سوار کردن و بازديد موتور
علوم مهندسى : براى تعمير پياده کردن و مجددا "سوار کردن
ورزش : رسيدن به نفر جلو
علوم نظامى : پياده کردن کامل قطعات براى تعمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها