معنی و ترجمه کلمه آب زیر کاه به انگلیسی آب زیر کاه یعنی چه

آب زیر کاه

pawky
shrewish
sneaky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها