معنی و ترجمه کلمه آدم خواب آلود به انگلیسی آدم خواب آلود یعنی چه

آدم خواب آلود

sleepyhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها