معنی و ترجمه کلمه چسبنده به انگلیسی چسبنده یعنی چه

چسبنده

adhesive
clinging
glutinous
gooey
gummy
inherent
innate
sticktight
sticky
tenacious
viscid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها