معنی و ترجمه کلمه آهن کوره قالگرى به انگلیسی آهن کوره قالگرى یعنی چه

آهن کوره قالگرى

pig iron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها