معنی و ترجمه کلمه فیلم مثبت به انگلیسی فیلم مثبت یعنی چه

فیلم مثبت

positive film

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها