معنی و ترجمه کلمه فربه به انگلیسی فربه یعنی چه

فربه

beefy
corpulent
fat
fleshy
fulsome
hammy
obese
plump
pursy
tubby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها