معنی و ترجمه کلمه فرزند به انگلیسی فرزند یعنی چه

فرزند

bairn
breed
child
fruit
fry
get
offspring
progeny
scion
sonship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها