معنی و ترجمه کلمه فرصت سر خاراندن به انگلیسی فرصت سر خاراندن یعنی چه

فرصت سر خاراندن

breathing gap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها