معنی و ترجمه کلمه رداى مخصوص کشیشان کاتولیک به انگلیسی رداى مخصوص کشیشان کاتولیک یعنی چه

رداى مخصوص کشیشان کاتولیک

soutane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها