معنی و ترجمه کلمه فرضیه اى بنیاد نهادن به انگلیسی فرضیه اى بنیاد نهادن یعنی چه

فرضیه اى بنیاد نهادن

theorize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها