معنی و ترجمه کلمه چاقوى کوچک جراحى به انگلیسی چاقوى کوچک جراحى یعنی چه

چاقوى کوچک جراحى

scalpel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها