معنی و ترجمه کلمه فریاد اعتراض و بى صبرى مثل عجب و واه و غیره به انگلیسی فریاد اعتراض و بى صبرى مثل عجب و واه و غیره یعنی چه

فریاد اعتراض و بى صبرى مثل عجب و واه و غیره

hoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها