معنی و ترجمه کلمه فریاد حاکى از خوشحالى و تعجب و حیرت به انگلیسی فریاد حاکى از خوشحالى و تعجب و حیرت یعنی چه

فریاد حاکى از خوشحالى و تعجب و حیرت

wow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها