معنی و ترجمه کلمه فشارنگار به انگلیسی فشارنگار یعنی چه

فشارنگار

barogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها