معنی و ترجمه کلمه فراز سنج به انگلیسی فراز سنج یعنی چه

فراز سنج

hypsometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها