معنی و ترجمه کلمه فقدان ضربان یا تپش به انگلیسی فقدان ضربان یا تپش یعنی چه

فقدان ضربان یا تپش

acrotism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها