معنی و ترجمه کلمه فلج پایین تنه به انگلیسی فلج پایین تنه یعنی چه

فلج پایین تنه

paraplegia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها