معنی و ترجمه کلمه شخص خوش قریحه به انگلیسی شخص خوش قریحه یعنی چه

شخص خوش قریحه

beaux esprits

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها