معنی و ترجمه کلمه آثار به انگلیسی آثار یعنی چه

آثار

remnant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها