معنی و ترجمه کلمه آثار هنرى و تاریخى را ویران کردن به انگلیسی آثار هنرى و تاریخى را ویران کردن یعنی چه

آثار هنرى و تاریخى را ویران کردن

vandalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها