معنی و ترجمه کلمه آغازى انگلى متحرک به انگلیسی آغازى انگلى متحرک یعنی چه

آغازى انگلى متحرک

sporozoite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها