معنی و ترجمه کلمه با ریگ حمله کردن به انگلیسی با ریگ حمله کردن یعنی چه

با ریگ حمله کردن

pebble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها