معنی و ترجمه کلمه آثار مخروبه به انگلیسی آثار مخروبه یعنی چه

آثار مخروبه

debris

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها