معنی و ترجمه کلمه فسخ به انگلیسی فسخ یعنی چه

فسخ

abolition
annulation
annulment
cancellation
dissolution
divorce
recision
repeal
rescission
revocation
revoke
termination
waiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها